در این مقاله به نصب استاندارد مسیر سوخت رسان میردازیم.

نصب استاندارد مسیر سوخت رساننصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید. به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد.

در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و آبندی کامل آنها اطمینان حاصل نمائید.

اگر از یک باک مجزا برای تامین سوخت استفاده می کنید حتما از یک فیلتر مناسب جهت  جلوگیری از ورود ضایعات به مجرای سوخت رسان و همچنین پمپ برقی استفاده نمائید.

استفاده از هر گونه شیلنگ غیر استاندارد و مورد تایید شرکت سازنده موجب خسارتهای جدی می گردد.

پس از نصب شیلنگ سوخت رسان از عدم نزدیکی شیلنگ با قطعات گرم شونده و یا برنده اطمینان حاصل نمایید.

پمپ سوخت رسان خطی

حتما ازشیلنگ فابریک سوخت رسان به قطر داخلی 5/1 میلی متر و خارجی 4 میلی متر که در پک بخاری درجا موجود است استفاده نمایید.
استفاده از شیلنگ‌های با سایزهای متفاوت احتمالاً موجب بروز خطای عملکرد بخاری درجا می شود.
برای برش شیلنگ‌های سوخت رسان حتماً از وسیله مناسب تیز استفاده نمائید به طوری که از دفورمگی و یا بسته شدن شیلنگ سوخت در مقطع برش جلوگیری شود.

پمپ سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان: نصب بخاری دیزلی ( بخاری درجا)یکی از بهترین حالتی است که می‌توانید در کامیون ،اسکانیا ، اتوبوس ،کاروان، اتومبیل، ، کمپر یا اتوبوس خود بسازید.

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

سیستم سوخت بخشی از یک بخاری دیزلی است. سیستم سوخت شامل موارد زیادی است.

آنها لوله ایستاده سوخت، شیر خاموش کننده، خط سوخت، پمپ اندازه گیری سوخت و کانکتورها هستند.

نصب سیستم سوخت

1- یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد.
2- در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و آبندی کامل آنها اطمینان حاصل نمائید.
3- اگر از یک باک مجزا برای تامین سوخت استفاده می کنید. حتما از یک فیلتر مناسب جهت جلوگیری از ورود ضایعات به مجرای سوخت رسان و همچنین پمپ برقی استفاده نمائید.
4- استفاده از هر گونه شیلنگ غیر استاندارد و مورد تایید شرکت سازنده موجب خسارتهای جدی می گردد.
5- پس از نصب شیلنگ سوخت رسان از عدم نزدیکی شیلنگ با قطعات گرم شونده و یا برنده اطمینان حاصل نمایید.

نصب استند پایپ

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

دهانه های مخزن سوخت (یا پوشش مخزن) برای راه اندازی باید اندازه مناسبی داشته باشند. علاوه بر این، آنها باید با لبه بریده شده و یکنواختی کامل در مورد دهانه ارائه شوند.

شما به یک دوشاخه خوب برای پایین لوله استند نیاز دارید.

پایه لوله ایستاده باید 30 تا 40 میلی متر از کف مخزن سوخت باشد. برای کشیدن سوخت کافی است. همچنین از ورود رسوبات ناخالصی های موجود در پایین مخزن سوخت جلوگیری می کند.

نمودار زیر یک راه اندازی معمولی را با استفاده از لوله پایه سوخت نشان می دهد. لوله ایستاده سوخت تکنیک مورد علاقه برای بلند کردن سوخت است.

لوله ایستاده هرگونه مشکل ناشی از نشت هوا را کاهش می دهد. همچنین مشکلات کمبود سوخت و فشار بیش از حد را حل می کند. این مشکل به این دلیل است که آنها به خط سوخت موتور متصل می مانند.

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

یک سیستم اتصال سوخت ساده

 

تعیین موقعیت پمپ اندازه گیری سوخت

هنگامی که پمپ اندازه گیری سوخت را نصب می کنید، ممکن است مشکلی ایجاد شود. یه جورایی صداست زمانی که کار کرد متوجه آن خواهید شد.

بنابراین، آن را روی سطح یا ناحیه ای نصب کنید که صدا را به داخل خودرو ارسال نمی کند.

محل انتخاب شده نیز باید عاری از رطوبت باشد.

ابتدا پمپ اندازه گیری سوخت را با اتصال الکتریکی نصب کنید. سپس، اجازه دهید سمت فشار بالا برود. در زوایای مجاز به سمت بالا بالا خواهد رفت. به تصویر در نمودار زیر نگاه کنید.

 

زاویه شیب پیشنهادی پمپ بنزین

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

1- موقعیت های نصب بین 0 تا 15 درجه مجاز نیست.

2- محل نصب ترجیحی بین 15 تا 35 درجه است.

2- موقعیت نصب بین 35 تا 90 درجه مجاز است.

هنگام استفاده از شیلنگ سوخت برای اتصال لوله های سوخت، همیشه لوله های سوخت را در یک اتصال لب به لب نصب کنید تا از ایجاد حباب جلوگیری شود.

اتصال مناسب

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

1-اتصال صحیح
2- اتصال نادرست – تشکیل حباب.
سوخت را از لوله سوخت به موتور ببرید. سپس باید لوله سوختی که از باک بنزین به فیلترهای سوخت می رسد را جدا کنید.

دوباره آن را با لوله هایی که ضخیم تر از T کاهنده هستند وصل کنید.

لوله نازکتر کاهنده باید به پمپ بنزین بپیوندد. این لوله از نوع بخاری دیزلی از طریق لوله و اتصالات لوله سوخت است.

باید اطمینان حاصل کنید که زاویه نصب مطابق نمودار زیر است. یا ممکن است عملکرد منظم بخاری پارکینگ دیزلی تحت تأثیر قرار گیرد.

پس از نصب، باید موتور خودرو را روشن و سپس خاموش کنید. این کار را پس از یک دقیقه کار انجام دهید تا هوای محدود شده در لوله ایستاده خارج شود.

موقعیت نصب قطعه T

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

1. جهت جریان از مخزن سوخت
2.جهت جریان به موتور خودرو

دستورالعمل های ایمنی

شما باید دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید. این کار را هنگام نصب پمپ اندازه گیری سوخت انجام دهید. همچنین هنگام مسیردهی لوله های سوخت و نصب مخزن سوخت، به راهنما نگاهی بیندازید.

مطمئن شوید که این دستورالعمل ها را دنبال می کنید. شما باید رعایت کنید، در غیر این صورت ممکن است منجر به نقص شود.

خطر آتش سوزی، انفجار، مسمومیت و جراحات

a. هنگام کار با سوخت احتیاط بیشتری کنید.
b. بخاری دیزلی و موتور خودرو را قبل از سوخت گیری خاموش کنید.
c. قبل از شروع کار روی سیستم تامین سوخت آن را خاموش کنید.
e. هنگام برخورد با سوخت از نورهای برهنه خودداری کنید.
f. سیگار نکش.
g. بخارات سوخت را تنفس نکنید.
i. از تماس سوخت با پوست خود اجتناب کنید.

 دستورالعمل های ایمنی برای مسیریابی لوله های سوخت

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

مسیریابی لوله ها به واحد نصب

لوله ها و شیلنگ ها را فقط با استفاده از یک چاقوی تیز جدا کنید. شما نباید رابط ها را خرد کنید و آنها را عاری از سوراخ نگه دارید.
شما باید لوله سوخت را از پمپ اندازه گیری سوخت به بخاری دیزل با افزایش مداوم هدایت کنید.

باید لوله های سوخت را ببندید. به این ترتیب می تواند از هر گونه تخریب جلوگیری کند. همچنین به تولید سر و صدای ناشی از ارتعاشات کمک می کند (خلاصه پیشنهادی حدود 50 سانتی متر).

اطمینان حاصل کنید که لوله های سوخت را از هرگونه آسیب مکانیکی محافظت می کنید.

مسیریابی لوله های سوخت باید با جریان موتور مرتبط باشد. استفاده نادرست از وسیله نقلیه بر عمر مفید بخاری تأثیر نمی گذارد.

تمام قسمت هایی که سوخت را حمل می کنند محافظت کنید. باید سعی کنید آن را از گرمای مزاحم دور نگه دارید.

لوله های سوخت را سفت نکنید و به سمت سیستم اگزوز هدایت نکنید. چه وسیله نقلیه یا بخاری، این کار را نکنید. در گذرگاه ها، در صورت نیاز، از فاصله کافی روی شیلنگ یا صفحات انحراف حرارت اطمینان حاصل کنید.

اجازه ندهید تبخیر شود. همچنین، در سیستم‌های الکتریکی، سوختی برای احتراق چکه نمی‌کند. مطمئن شوید که سوخت روی قطعات داغ جمع نمی شود.

هنگام اتصال لوله های سوخت با شیلنگ سوخت، لوله های سوخت را در یک اتصال لب به لب نصب کنید. از تشکیل هرگونه حباب جلوگیری می کند.

دستورالعمل های ایمنی مخازن سوخت و لوله های سوخت در واگن ها و اتوبوس ها

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان در بخاری در جا

نصب پمپ بنزین

مخازن سوخت و لوله های سوخت را از طریق کابین راننده هدایت نکنید. همچنین از آن در سلول مسافربری در اتوبوس ها و اتوبوس ها اجتناب کنید.
شما باید مخازن سوخت را در اتوبوس ها و اتوبوس ها قرار دهید. به این ترتیب، خروجی ها را در معرض خطرات مستقیم آتش سوزی قرار نمی دهید.
به دلایل نویز، لوله های سوخت را روی قطعات ساختاری انتقال صدا قرار ندهید.

برای کاهش صدا می توانید یک شلنگ لاستیکی اسفنجی را روی لوله های سوخت فشار دهید.

همچنین می توانید از پمپ بنزین بی صدا ووکب استفاده کنید .که یک پمپ بنزین مخصوص طراحی شده است که صدای کار آن به میزان قابل توجهی کمتر از پمپ های سوخت معمولی است. علاوه بر این، لرزش بسیار کم است.

 

دستورالعمل های ایمنی برای تامین سوخت

1- برای انتقال سوخت نباید فشار بیش از حد در مخزن سوخت یا نیروی جاذبه اعمال کنید.
2- پس از پمپ بنزین خودرو نباید سوخت برداشت کنید.
3- اتصال مخزن را جدا کنید یا از یک کاهنده فشار استفاده کنید. این کار را زمانی انجام دهید که فشار لوله سوخت بهتر از 0.2 بار تا حداکثر 4، 0 بار باشد.
4- در صورتی که فشار لوله سوخت از 4، 0 بار یا شیر غیر برگشتی بیشتر شود، باید از اتصال مخزن جداگانه استفاده کنید. آنها در داخل لوله برگشت (واقع در مخزن) هستند.

5 هنگام استفاده از قطعه T در لوله پلاستیکی همیشه از آستین های پشتیبانی در پلاستیک استفاده کنید. لوله پلاستیکی و قطعه T را با شلنگ های سوخت وصل کنید و با گیره های شلنگ محکم کنید.

دستورالعمل های ایمنی برای نصب پمپ اندازه گیری سوخت

1- مطمئن شوید که لوله دوز را نصب کرده اید که سمت فشار آن به سمت بالا متمایل است ، شیب جزئی 15 درجه.

2- اطمینان حاصل کنید که از پمپ اندازه گیری سوخت و فیلتر در برابر گرمای شدید محافظت کنید.

3-نزدیک به لوله های اگزوز و صدا خفه کن نصب نکنید.

 نصب بخاری درجا

بخاری درجا ایرانی قابل نصب روی تمای خودروهای کشنده و نیمه سنگین است.
خودروهایی که برق 24 ولتی باشد می توانید از بخاری های SD ما استفاه کنند و فرقی نمی کند که شما موقع تعویض خودرو می توانید بخاری رو باز کنید و روی خودرو جدید نصب کنید.
بخاری های SDB که برای بخاری های 12 ولتی استبرای ماشین هایی است که برق 12 استفاده می کنندمی توانند نصب کنند.

تمامی بخاری هامخصوص خودرو نیست شما می توانید رو ماشین و ادوات راه سازی سنگین که تو فصل پاییز و زمستان کار می کنند می توانند استفاده کنند پس بخاری شرکت فروزش پخش قابل نصب روی تمامی خودروها و ادوات راه سازی است.

اطلاعات ایمنی تامین سوخت

شما نباید بخاری درجا (دیزل) را با استفاده از ترکیب سوخت و سوخت غیرمجاز کار کنید. از مصرف هر گونه روغن مصرفی نیز خودداری کنید.
اگر این موارد را رعایت نکنید، ممکن است باعث آسیب های شخصی شود. آنها همچنین به بخاری پارکینگ دیزلی آسیب می رسانند یا خراب می کنند.

تخلیه سوخت گازوئیل بخاری درجا در مسیر

دو نوع تخلیه سوخت وجود دارد : یکی قبل از پمپ تا باک و یکی هم بعد پمپ تا بخاری درجا

تخلیه سوخت قبل از پمپ تا باک : قبل از پمپ یک فیلتر هوا داریم که جایگذاری و سالم بودن آن مهم است وهمچنین بست های آن کاملا چک شود و بسته باشد، فیلتر هوا آن معیوب نباشد و مناسب باشد بعد از اینکه از شلنگ، رابط و بست ها مطمئن شدید خود شلنگ سوخت رو چک می کنید تا به ناظری که به باک رسیده و احتمال زدگی در مسیر وجود دارد بعد از چک مجددا هواگیری شود تا تخلیه سوخت از بین رود.

 

تخلیه سوخت بعد از پمپ

تخلیه سوخت بعد از پمپ یعنی مسیر پمپ تا قبل از یونیک. ابتدا باید توجه شود که شلنگ های رابط تا انتها جاساز شود سپس یک شلنگ به اندازه ایی وارد شلنگ رابط شود که کامل باهم اتصال داشته باشند.

بست هایی که برای وصل کردن شلنگ و رابط به کار می روند باید در لبه شلنگ رابط قرار بگیرد، درصورت بستن رابط در جای نامناسب باعث قیفی شدن شلنگ های رابط می شود و شروع به نشستی و هوا کشیدن می کند. نشت دادن به معنی این نیست که گازوئیل روی زمین بریزد هوا وارد مسیر سوخت می شود و باعث می شود بخاری دود کند و عملکرد بخاری را بسیار کاهش می دهد.

پس توصیه می شود با شروع فصل سرما مسیرهای سوخت را با دقت بررسی کنید.

 

هنگام نسب پمپ سوخت رسان بایست به نکاتی ذیر توجه داشت

1. باید پمپ در حالت شیب دار (درجه 30 ) قرار داشته باشد تا بتواند خوب پمپاژ خود را به طرف بخاری درجای فروزش پخش انجام دهد
قسمتی که پاین تر میباشد ورودی پمپ باید قرار داشته باشد.

2. شلنگهای رابط که به سر و ته پمپ نسب میشود باید یک اندازه باشد و حتما با بست های فلزی کاملا بسته باشئ تا هیچگونه هواگیری نداشته باشد.

3. در زمان نسب باید مراقب بود که شلنگ های حامل سوخت نباید تابیدگی . یا گره خوردگی داشته باشد که مانع از ورود سوخت به راحتی به داخل بخاری درجا میگردد.

4. مخزن (باک) نگهداری سوخت باید دارای توری در درب خود باشد تا مانع از ورود اشغال و یا جنس ضاید به داخل باک شود،که بعد از مکش پمپ باعث میگردد که طول عدم میزان استانارد سوخت به داخل دستگاه بخاری درجـا شود.

5. فیلتر سوخت پمپ را به صورت سالیانه تعویض نمایید.

 کلام آخر 

در اینجا ما فرآیند انتخاب برند بخاری را که باید بخرید (یا یک نام تجاری گران قیمت یا یک بخاری دیزلی ارزان ایرانی) و آنچه در کیت نصب شما ارائه می شود را بررسی می کنیم.

نکته دیگر بخاری دیزلی 2 کیلووات در مقابل 5 کیلووات است که بر اساس نوع تنظیم شما تصمیم گیری خواهد شد.

برای خرید بجاری درجا فروزش پخش و مشاوره برای خرید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

شماره های تماس :

  09203017644 

09911154562

تلفن کارخانه :

02637775381

02637775380

02146115372