parking heater

مراحل تعمیرات بخاری درجا

مراحل تعمیر: (تشخیص – تعویض – جایگذار)
شمع التهابی
توجه: مقدار سوخت هیچ گونه ارتباطی با مقدار ولتاژندارد.
اگر مقدار سوخت خارج از این محدوده باشد، بررسی کنیدکه چه عاملی باعث جلوگیری از سوخت رسانی در مسیرش شده است وآن را برطرف نمایید.

فیتیله شمع

شعم بخاری درجا

کنترل یونیت

دمونتاژکردن محفظه بخاری

سنسورOVER HEAT

سنسورهای حرارتی

خارج کردن و جایگذاری فن

تمیز کردن مبدل های حرارتی

شمع التهابی

برای تعویض شمع التهابی کانکتور مربوط به شمع ساز شمع راباز کنید.
شمع را از وجود کربن‌های روی المنت تمیزکنید، واشرآلومینیومی شمع را حتما تعویض نموده ودر هنگام بستن شمع از آبندی کامل شمع اطمینان حاصل نمائید.                      

 (حداقل فشارلازم برای بستن شمع  می باشد 20N/m  فیلتر شمع را به وسیله ابزار مناسب (دم باریک) خارج  کنید.
مراقب باشید که  رزوه ها ومحفظه  شمع به هنگام خارج کردن فیلتر آسیب نبیند.
این فیلتربایدذعاری از هرگونه سوختگی
دفرمگی (تغییرشکل) سوراخ شدگی و یا پر
شدگی سوراخ‌ها توسط کربن باشد.
برای تمیز کردن توری فیلتر شمع از یک برس برنجی وهم چنین فشار باد استفاده کنید.
مطمئن شوید که تمامی منافذ توری تمیز وعاری از هرگونه گرفتگی توسط کربن و یا مواد دیگر باشد.