کلید بخاری درجا

اتصالات الکتریکی بخاری درجا

حتما بعد از اینکه تمام سوکت ها متصل گردید فیوز مربوط به شمع (20آمپر) و همچنین فیوز مربوط به یونیت بخاری (5آمپر) متصل گردد.

 

 

 

 

 

 

 

شاخه اصلی

شاخه برق

شاخه پمپ

تمام سوکتهایی که در فضای باز قرار گرفته‌اند باید به وسیله وسایل مناسب مورد محافظت قرار گیرد.

کلید بخاری درجا کلید بخاری درجا

 

 

 

 

 

 

توجه: زمانی که از کلید ولوم دیجیتال استفاده می کنید:

پیچ خودکار جهت اتصال ولوم به صفحه ی نصب علاوه بر خار پشت ولوم استفاده می گردد. دقت شود برای نصب صحیح و کامل ولوم  پرکننده فاصله توصیه می گردد.(فوم پرکننده داخل پک موجود است).دیجیتال سلامت خار پشت ولوم الزامی است. همچنین استفاده از فوم