بخاری درجا ST

سری بخاری های ST شرکت فروزش پخش، سری جدید تیم تولیدیتحقیقاتی این شرکت است. در تولید سری بخاری های ST به عنوان جدیدترین تولیدات شرکت، سعی مضاعفی بر ارتقای کیفی این محصولات رفته و در نتیجه سلسله مزیتهایی بر این نوع از بخاری – چه در مقایسه با دیگر تولیدات شرکت و چه محصولات مشابه آلمانی مقرر گشته است:
در وهله اول به علت ارتقای سیستم کنترلی شمع در مدار، خرابی شمع در این مدل بسیار کاهش و در مقابل کیفیت موتورهای فن نیز به خوبی افزایش یافته است.

از جمله مزیت دیگر مهم در سری ST این است که برد در اثر وجود اتصالات به هیچ وجه آسیب ندیده و خراب نخواهد گردید. مقاومت این بردها نیز در برابر انواع noise بسیار بالا است.

خرید بخاری درجا

در مورد دسته سیم ها باید افزود که دسته سیمها از لحاظ کیفی و مقاومتی به گونه ای بهبود یافته اند که اتصال اشتباه دسته سیم ها یا اتصال کوتاه فقط موجب خاموش شدن بخاری میشود،

این در حالی است که محصول مشابه آلمانی در این شرایط دچار آسیب دیدگی و خرابی خواهد گردید.

بعلاوه شاهد ارتقای کیفیت پمپ ها و ولوم ها جهت تنظیم بهتر دمای بخاری هستیم تا بتوانیم گرمای مطبوعی را به فراخور این ارتقای کیفیت به مشتریان هدیه دهیم.