تعمیرات وعیب یابی بخاری درجا

تعمیرات ونگه داری دوره ای توصیه شده:تعمیرات وعیب یابی بخاری درجا

   

1- شمع التهابی را درآورده وکربن تشکیل شده اطراف شمع را تمیز کنید.

تعمیرات وعیب یابی بخاری درجا

  

  2- فیلتر شمع رادر آورده وکربن تشکیل شده روی آن را تمیز  کنید ویا آن راتعویض نمائید.

    درهنگام بستن شمع واشر آلومینیومی آنراتعویض  کرده ودر هنگام بستن آن دقت نمائید.شمع کاملا بسته شده است وهیچ گونه منفذی بین شمع وپوسته وجود ندارد.

3 – مطمئن شویم مسیر جریان هوا برای کوره به صورت کامل باز است و برای تمیز کردن و باز کردن می توانید از فشار باد نیز استفاده کنید وکربن‌های تشکیل شده اضافه در محوطه شمع را تمیز کنید.

   4- از عدم وجود هر گونه گرفتگی در مجرای هوای ورودی وخروجی بخاری اطمینان حاصل نمایید.

    5- حداقل هر سه ماه یک مرتبه بخاری درجا خود را برای آمادگی وحفظ سلامت به مدت  10min روشن کنید.(دفترچه راهنما)

     6- از سلامت تمام اتصالات الکتریکی اطمینان حاصل نمائید.

     7- بخاری درجا بدون قدرت کافی در باطری روشن نمی‌شود. ولتاژ بالا و پائین باعث خروج اتوماتیک بخاری درجا از حالت عملکرد می‌شود.      

  می‌توان از نفت وگازوئیل (گازوئیل الکلی) به عنوان سوخت در اینبخاری درجا استفاده کرد.

    8- استفاده از روغن سوخت موتور به عنوان سوخت به بخاری درجا  آسیب جدی می‌رساند.