حالت StandBy بخاری درجا

اگر بعد از نصب بخاری درجا به حالت standBy رفت برای حل این مشکل توجه داشتن به دو نکته حایزه اهمیت می باشد:

1 ) کلید  بخاری درجا رو در چه دمایی قرار می دهیم

2) نحوی کار کردن بخاری رو باید مورد توجه قرار دهیم ، بخاری به وسیله یک سنسور دمایی که دما رو نمایش می دهد متوجه می شود که در چه دمایی است، مثلا روی 20 درجه تنظیم کردید ولی در حین نصب پشت بخاری درجا رو خالی نگذاشتید و جریان هوا نمی تواند گردش داشته باشد ، در این حالت بخاری درجا به اشتباه خواهد افتاد بخاری فقط دمای پشت بخاری رو می فهمد و دمای داخل کابین رو تشخیص نمی دهد.