خدمات دیگر فروزش پخش

شرکت فروزش پخش در جهت تولید قطعات بخاری درجا و تامین نیازهای اصناف دیگر در زمینه صنعت نیز خدمات برجسته ای را ارائه می دهد

فرز CNC

این خدمات شامل:

 پرسکاری (ورقکاری)

CNC تراش تاقطعات ریز و متوسط با دقت بالا

قطعات سری تراشی دستی

فرز CNC (در حد متوسط) ابزارگیری به صورت بازوی است ، می  توانیم تا 1 تن بار روی فرز بگذاریم

انواع خدمات قالب سازی

درخت سیم( دسته سیم)

انواع جوش صنعتی

خدمات بالانس فن های صنعتی

تراش CNC و فرز CNC

دسته سیم کوتاه NDA01