بخاری درجا چیست؟

طرز کار بخاری درجا کامیون

   طرز کار بخاری درجا کامیون

خطر : برای جلوگیری از خطرات احتمالی  می بایست بخاری درجا در زمان سوخت گیری خاموش باشد و همچنین برای جلوگیری از مسمومیت توسط گازهای سمی هرگز از بخاری درجا در محیط های بسته استفاده نکنید

آغاز به کار (بخاری درجا)swich

اگر بر روی بخاری درجای خود از سوئیچ های دیجیتال استفاده می کنید یک دکمه با چراغ قرمز رنگ برای شروع عملکرد استفاده می گردد و یک دکمه بدون چراغ برای خاموش کردن مجموعه استفاده می گردد.

روشن شدن START UP

برای روشن شدن چراغ قرمز رنگ به صورت ممتد روشن می گردد و اتفاقات زیر به ترتیب رخ می دهد. برد کنترلی سیستم سلامت تمامی قطعات را چک می کند (قطعات شامل شمع، سنسورهای حرارتی ، سنسورهای ایمنی، فن و … می باشد فن دمنده به آرامی شروع به حرکت می کند. 

شمع روشن شده، بعد از زمان حدودا 30 ثانیه پمپ روشن شده و شروع به تزریق سوخت می کند 

اگر شعله تشکیل شد به وسیله سنسورهای حرارتی شمع از مدار خارج می گردد و دور فن به اگر شعله تشکیل شد به وسیله سنسورهای حرارتی شمع از مدار خارج می گردد و دور فن به آرامی افزایش پیدا می کند به طوری که دمای خروجی آن در حدود 110 درجه سانتی گراد قرار می گیرد تنظیمات دما : در ولوم های قدیم (آنالوگ) و جدید(دیجیتال) کلید مدرج برای تنظیم دمای مطلوب راننده وجود دارد . که کمترین مقدار آن حدود 10 درجه سانتی گراد و بیشترین مقدار آن حدود 30 درجه سانتی گراد را نشان می دهد که به صورت مساوی در طول چرخش تغییر می کند. کنترل دما: دمای هوای کابین درمحل ورودی هوای بخاری درجا به صورت ممتد کنترل می گردد این دما با دمای تنظیم شده برروی ولوم کنترل دما مقایسه می شود و بخاری به وسیله سیکل های مختلف دمایی BOOST  ، HIGH، MEDIUM و LOW  تلاش می کند تا دما را در حدود تنظیم شده برروی کلید ولوم ثابت نگه دارد اگر دمای مطلوب کمتر از دمای کابین باشد گرمایش بخاری به مرور کم شده و در نهایت به حالت STAND BY  می رود و اگر نیاز باشد مجددا از STAND BY  خارج شده و شروع به گرمایش می کند خاموش کردن SWICH OF بعد از اینکه در کلیدهای آنالوگ به وسیله چرخاندن در جهت پاد ساعت گردد و یا در کلیدهای دیجیتال به وسیله دکمه خاموش بخاری، خاموش گردد یونیت بخاری به صورت اتوماتیک پمپ سوخت رسان را قطع کرده و در حدود 10 دقیقه عملیات خنک کاری بخاری درجا را انجام می دهد. این مرحله برای سلامت و طول عمر کارکرد بخاری درجا  بسیار مهم است و هرگز نباید در این مرحله برق بخاری درجا را قطع کرد

طرز کار بخاری درجا کامیون
بخاری درجا

کلید با چراغ آبی رنگ فقط با کارکرد فن بدون ایجاد گرمایش می باشد تجهیزات کنترل و ایمنی: اگر بخاری درجا  بعد از روشن شدن به مدت یک و نیم دقیقه موفق به روشن کردن شعله نگردد این عمل را به تعداد 4 مرتبه تکرار می کند و پس از آن اگر باز هم روشن نشود خطای مربوطه(ارور4تا7) را اعلام می کند اگر ولتاژ تغذیه در وسایل 24 ولت از 21تا 30 ولت و در وسایل 12ولت از 30.10 تا 15 ولت تجاوز کند یونیت بخاری درجا به صورت اتوماتیک قطع و ارور مربوطه را اعلام می کند