قطعات یدکی بخاری درجای فروزش پخش

درصورت نیاز به هریک از قطعات یدکی با ما تماس بگیرید.

قیمت قطعات بخاری درجا

 

ردیف نام قطعه تصویر ردیف نام قطعه تصویر
1 توری شمع 1394369344 13 پوسته روئی 1396935580(1)
2 واشر نسوز تشدید کننده 1394369527 14 پوسته زیرین 1396935807
3

بردالکترونیکی

1394369562 15 شمع 1396935857
4 برد الکترونیکی st برد-الکترونیکی 16 خارسنسور 1396935884
5 پمپ مکنده 1394369704 17 واشرآببندی 1396935938
6 مجموعه کلید(ولوم)مدل DA 1394369739 18 واشر آببندی  لوله سوخت 1396935966
7 واشر فن 1394376100 19 قالپاق 1396935992
8 مجموعه ولوم NDA01 1394376185 20 مجموعه سنسور 1394369665
9 مجموعه پوسته اصلی 1394376228 21 لوله ورودی هوا 1396936032
10 پایه و دریچه چرخشی 1396935417 22 درپوش ورودی 1396935549
11 قیفی 1396935491 23 پنبه نسوز پنبه-نسوزPNG
12 دسته سیم بلند 24 دسته سیم کوتاه 1396936087