حضور  در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آذر 1401

 

حضور شرکت های دانش بنیاد در نمایشگاه توانمندی های صادراتی صنایع کوچک و متوسط تیر ماه 1401

نمایشگاه بین الملی قطعات خودرو- محل دائمی نمایشگا های بین الملی تهران سال 96

نمایشگاه دست آوردهای صنعت خودرو- محل دائمی نمایشگاه‌‌های بین المللی تهران- سال94

 

 

 

سالن تولید