تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی بخاری درجا

دو پیچ تشدید کننده را باز کنید.

ورق سوپاپ بخاری درجا
کربن اضافی درون مبدل حرارتی را به وسیله برس برنجی وفشار باد تمیز نمائید.
در صورت اکسیددیدگی واشر پنبه نسوزی آن را حتماً تعویض نمائید.
در صورت پارگی واشر نسوز تشدید کننده با یک لایه حتماً آن را تعویض نمائید.

پوسته بخاری درجا
مراحل فوق الذکر را به صورت معکوس برای مونتاژ مجدد طی نمائید.
از عدم گرفتگی سوراخ سوخت و ورودی هوا درون محفظه شمع اطمینان حاصل نمائید.

پوسته بخاری درجا

اجزاء داخلی بخاری درجا                      
مصرف سوخت بخاری درجا اگر بخاری درجا در هنگام شروع بکار کردن (روشن شدن) یا
مکان یونیت بخاری درجا توجه: بسته به نوع وسیله نقلیه بهترین مکان نصب بخاری درجا
فروش بخاری درجا شرکت فروزش پخش همراهی مطمئن برای زمستان     محصولات فروزش پخش
فروش بخاری درجا فروزش پخش تنها تولید کننده بخاری درجا در ایران است ، محصولات این