بخاری درجا چیست؟

طرز کار بخاری درجا کامیون

اگر بر روی بخاری درجای خود از سوئیچ های دیجیتال استفاده می کنید یک دکمه با چراغ قرمز رنگ برای شروع عملکرد استفاده می گردد

تفاوت دسته سیم های DA01 و NDA01

تفاوت دسته سیم های بخاری درجا دسته سیم های بخاری NDA01 دسته سیم رابط DA01  دو مدل است سوکت سفید سوکت قهوه ای که یک سر آن به 9 خانه سینچ وصل شده و سر دیگر آن به 8 خانه و یا 13 خانه وصل… بیشتر

هشدار های نصب بخاری درجا

هشدارهای نصب 1- در زمان سوخت گیری بخاری باید خاموش باشد. 2 – بخاری­درجا هرگز نباید در یک فضای  بسته که قابلیت گردش هوا وجود ندارد نصب شود.                                    3- هرگزاین بخاری رادرمحفظه موتور وسایل نقلیه بنزین سوز نصب نکنید.    خطر آتش سوزی :    … بیشتر

نصب استاندارد مسیر سوخت رسان

یک مسیر مناسب برای نصب شیلنگ سوخت رسان و پمپ انتخاب کنید به طوری که طول شیلنگ ورودی سوخت و خروجی سوخت از پمپ مطابق اندازه‌های تصویر فوق انجام گیرد. در هنگام استفاده از شیلنگهای سوخت بوسیله‌ی شیلنگهای رابط از اتصال سربه سر و… بیشتر