منو اصلی منو بالا

دستورالعمل کار با دستگاه بخاری درجا

دستورالعمل کار با دستگاه بخاری درجا فروزش پخش

1-ابتداد برای اینکه دستگاه را روشن نماییم میبایست اطمینان از اینکه مخزن سوخت دارای سوخت میباشد حاصل نماییم.

2– کلید

دکمه روشن کردن بخاری درجا

را یکبار فشار دهید؛

(با فشار دادن کلید فوق بخاری درجای فروزش پخش روشن شده و همچنین شروع به گرمایش میکند)

3– ناب ولوم

کلید یا ناب ولوم بخاری درجا

با چرخواندن ناب میتوانید دمای مطلوب که اپراتور و یا راننده نیاز دارد را تولید نماید

با پرخاندن ناب تنظیم دما باعث می شود بخاری درجای فروزش پخش به نسبت دلخواهی که اپراتور و یا راننده نیازمند ان گرما می باشد را تولید نماید.لازم به ذکر می باشد دمای بین(10 الی 30 درجه سانتی گراد را دمای تولید بخاری درجای فروزش پخش می باشد)

4-چراغ LED به رنگ قرمز      

4) چراغ LED به رنگ قرمز بخاری درجا

در زمانی که کلید

دکمه روشن کردن بخاری درجا

روشن شدن بخاری رازدهید میبایست چراغ LEDقرمز روشن شود

5-این به این منظور میباش  دستگاه در حال لازم روشن میباشد و تولید گرما نیز میکند.

6-چراغ LED  به رنگ آبی           

چراغ LED به رنگ آبی بخاری درجا

در زمانی از کلید گزینه فقط فن دستگاه بخاری فروزش را                                

کلید فن بخاری درجا

روشن کرده باشید روشن میشود

7-و در زمانی که نیازی دیگر به بخاری درجا فــروزش پخش نیاز نبود میتوان انرا خاموش کرد ،برای این منظور از کلید                                  

خاموش کردن بخاری درجا

استفاده می کنیم