بخاری درجا

سوخت مصرفی بخاری درجا فروزش پخش

سوخت بخاری درجا

دسته سیم بلند بخاری درجا

دیاگرام و اتصالات در دسته سیم بخاری های NDA ، TNDA و ST

دسته سیم کوتاه بخاری های NDA: 1-  قرمز فن و قرمز ولوم (سایز 1) 2-  بنفش پمپ (سایز 1) 3-  نارنجی ولوم (سایز 1)         (LED ولوم قدیمی) 4-  قهوه ای ولوم (سایز 1)        (زمین ولوم قدیمی) 5-  منفی سرشمع (سایز 2) 6-  مشکی پمپ… بیشتر

parking heater

بخاری درجا چیست؟

بخاری درجا چیست؟ بخاری درجا مجموعه ای است که در وسائل نقلیه نصب شده و به صورت مستقل از موتور گرمایش کابین را با مصرف اندک سوخت و دمش هوای گرم و گردش آن در داخل کابین به نحوی که با کنترل خودکار حالت… بیشتر

عیب های رایج بخاری درجا

عیب های رایج و تعمیرات بخاری درجا

عیب های رایج و تعمیرات بخاری درجا عیب های رایج و تعمیرات بخاری درجا : اگرچراغ قرمز رنگ ولوم به صورت ممتد روشن باشد نشان از عملکرد عادی  بخاری درجا است اما اگر به صورت چشمک زن باشد تعداد چشمکهای زده شده که به فواصل یکسان… بیشتر

تعمیرات وعیب یابی بخاری درجا

تعمیرات وعیب یابی بخاری درجا تعمیرات ونگه داری دوره ای توصیه شده:     1- شمع التهابی را درآورده وکربن تشکیل شده اطراف شمع را تمیز کنید.      2- فیلتر شمع رادر آورده وکربن تشکیل شده روی آن را تمیز  کنید ویا آن راتعویض… بیشتر

مکان یونیت بخاری درجا

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق

بخاری درجا

طرز کار بخاری درجا کامیون

طرز کار بخاری درجا کامیون در بخاری درجا d1lc