بخاری درجا

سوخت مصرفی بخاری درجا فروزش پخش

سوخت بخاری درجا

دسته سیم بلند بخاری درجا

دیاگرام و اتصالات در دسته سیم بخاری های NDA ، TNDA و ST

دسته سیم کوتاه بخاری های NDA: 1-  قرمز فن و قرمز ولوم (سایز 1) 2-  بنفش پمپ (سایز 1) 3-  نارنجی ولوم (سایز 1)         (LED ولوم قدیمی) 4-  قهوه ای ولوم (سایز 1)        (زمین ولوم قدیمی) 5-  منفی سرشمع (سایز 2) 6-  مشکی پمپ… بیشتر

حالت StandBy بخاری درجا

حالت StandBy بخاری درجا اگر بعد از نصب بخاری درجا به حالت standBy رفت برای حل این مشکل توجه داشتن به دو نکته حایزه اهمیت می باشد: 1 ) کلید  بخاری درجا رو در چه دمایی قرار می دهیم 2) نحوی کار کردن بخاری… بیشتر

تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی

تمیز کاری و تعویض مبدل حرارتی بخاری درجا دو پیچ تشدید کننده را باز کنید. کربن اضافی درون مبدل حرارتی را به وسیله برس برنجی وفشار باد تمیز نمائید. در صورت اکسیددیدگی واشر پنبه نسوزی آن را حتماً تعویض نمائید. در صورت پارگی واشر… بیشتر

مکان یونیت بخاری درجا

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق

کانال کشی جریان هوای داخل اتاق

بخاری درجا

طرز کار بخاری درجا کامیون

طرز کار بخاری درجا کامیون در بخاری درجا d1lc