بخاری درجا چیست؟

Error های بخاری درجا

برای اینکه متوجه بشویم ایا دستگاه از تنظیمات (خراب بودن ان ) خارج شده است چه کار کنیم؟

خطاهای دستگاه را میتوان از سه طریق متوجه شد که عبارتند از :

1-از طریق کلید ولوم

2-از طریق مشاهده به صورت چشمی

3-از طریق لمس کردن قطعات

از این سه روش به مشکلات و یا خارج بودن تنظیمات دستگاه پی برد.

*از طریق کلید ولوم:

     بعد از اینکه دستگاه را روشن کنیم در این زمان متوجه میشوم LED به رنگ قرمز شروع به روشن و

    خاموش شدن میشود( چشمک میزند)، این چشمک زدن دستگاه بدان معنی میباشد که دستگاه دوچار مشکل میباشد،

پس برای اینکه متوجه ایراد یا خرابی دستگاه باشیم شروع به شمارش چشمک زن دستگاه میشویم،

هر تعداد چشمکی که دستگاه بزند تعریف یک نوع خطا میباشد،که خطاهای ان عبارتند از…

مشکلاتی که میتوان از طریق لمس متوجه ان شد ، به این منظور میباشد که این دسته را

به صورت لمس کردن با انگشتان دست قابل ملاحظه و رفع میشوند

مانند کار نکردن پمپ سوخت رسانی،زمانی که انگشتان دست خود را به روی پمپ سوخت رسانی قرار بدهیم اگر کار نکند هیچگونه لرزشی ندارد پس میتوان متوجه شد یا برق به پمپ نمیرسد یا اشغال در ان گیر کرده است که مانع از عبور سوخت از داخل پمپ میگردد

مثال بعدی : کار نکردن کلید های ولوم و یا نچرخیدن ناب تنطیم گرمایش بخاری درجا فروزش

مشکلاتی که میتوان از طریق چشم متوجه ان شد به این منظور میباشد که این دسته را

به صورت دیدن قابل ملاحظه و رفع نمود

مانند پاره شدن سیم ها، شکسته شدن پوسته و دود دادن دستگاه قطع بودن و یا خراب بودن فیوز دسته سیم و از این نوع قبیل ایرادات

 

ورودی و خروجی هوای بخاری درجا و آزاد بودن عبور هوا و گرمای هوای اطراف بخاری چک شود و اتصالات مربوط به سنسورهای حرارتی چک شود ،مقاومت دو سر سنسورها در حالت عادی می بایست حدود 1.1 کیلو اهم باشد

ورودی و خروجی هوای بخاری درجا و آزاد بودن عبور هوا و گرمای هوای اطراف بخاری چک شود و اتصالات مربوط به سنسورهای حرارتی چک شود ،مقاومت دو سر سنسورها در حالت عادی می بایست حدود 1.1 کیلو اهم باشد

  • میزان ولتاژ ورودی (24v و یا 12v) و اتصالات سیم ها چک شود.
  • چشمک 4و7: انجام عملیات سوخت رسانی از طریق پمپ و درستی اتصالات و هواگیری شلنگ ها و نشتی و یا دودی نبودن بخاری درجا چک شود.
  • میزان ولتاژ ورودی (24v و یا 12v) و اتصالات سیم ها چک شود.
  • چشمک 4و7: انجام عملیات سوخت رسانی از طریق پمپ و درستی اتصالات و هواگیری شلنگ ها و نشتی و یا دودی نبودن بخاری درجا چک شود.

سلامت شمع و همچنین اتصالی و یا قطع نبودن سرسیم های شمع چک شود.

سلامت شمع و همچنین اتصالی و یا قطع نبودن سرسیم های شمع چک شود.

اتصالات سیم فن و گردش پره ی فن و تکان نخوردن و جا به جا نشدن برد بخاری چک شود.

سلامت سنسور های روی محفظه ی احتراق و سیم های اتصال سنسور ها چک شود و اتصالات الکتریکی سنسورها را چک نمائید ، هیچ گونه ارتباط الکتریکی نباید بین پایه های سنسور و بدنه آن وجود داشته باشد.

سلامت سنسور روی برد چک شود.

اتصالات ولوم را چک کنید

آمپر فیوز مصرفی (20A برای دسته سیم های تک فیوز- 20A و 7A برای دسته سیم های دو فیوز) و سلامت شمع و سرسیم های شمع و اتصالی نداشتن دسته سیم های بلند و کوتاه چک شود.

محتوای تغییر وضعیت

دست کاری نشدن پمپ چک شود- چک کردن اتصالات پمپ – دو طرف پمپ باد گرفته شد و همچنین در هنگام کار کردن بخاری چند ضربه ی کوچک به پمپ وارد شود تا در صورت متوقف شدن پمپ به دلیل وجود آشغال و ناخالصی در سوخت، پمپ پاکسازی شده و به پمپاژ ادامه دهد.

اتصالات ولوم و درستی ترتیب نصب سیم های ولوم چک شود.

دستکاری نشدن سوپاپ پمپ و کیفیت سوخت مصرفی و سلامت پنبه نسوز و واشر های تشدید کننده و فن چک شود.

نظافت داخلی بخاری و دودی نبودن و تنظیمات دما به وسیله ی ولوم چک شوند.