نحوه ی عملکرد بخار ی درجا

نحوه ی عملکرد بخار ی درجا

  خطر : برای جلوگیری از هر نوع آتش سوزی می‌بایست بخاری درجا در زمان سوخت گیری خاموش باشد و همچنین برای جلوگیری از مسمومیت توسط گازهای سمی هرگز از بخاری درجا در محیط های بسته استفاده نکنید. آغاز به کار SWICH اگر بر روی بخاری درجای خود از سوئیچ‌های دیجیتال استفاده می‌کنید یک دکمه با چراغ قرمز رنگ برای شروع عملکرد استفاده می‌گردد و یک دکمه بدون چراغ برای خاموش کردن مجموعه استفاده می‌گردد. START UP روشن شدن

نحوه ی عملکرد بخار ی درجا برای روشن شدن چراغ قرمز رنگ به صورت ممتد روشن می‌گردد و اتفاقات زیر به ترتیب رخ می دهد. برد کنترلی سیستم سلامت تمامی قطعات را چک می کند (قطعات شامل شمع، سنسورهای حرارتی ، سنسورهای ایمنی، فن و … می باشد). فن دمنده به آرامی شروع به حرکت می‌کند. شمع روشن شده بعد از زمان حدودا 30 ثانیه پمپ روشن شده و شروع به تزریق سوخت می کند. اگر شعله تشکیل شد به وسیله سنسورهای حرارتی شمع از مدار خارج می‌گردد و دور فن به آرامی افزایش پیدا می کند به طوری که دمای خروجی آن در حدود 110 درجه سانتی گراد قرار می‌گیرد. تنظیمات دما : در ولوم های قدیم (آنالوگ) و جدید(دیجیتال) کلید مدرج برای تنظیم دمای مطلوب راننده وجود دارد . که کمترین مقدار آن حدود 10 درجه سانتی گراد و بیشترین مقدار آن حدود 30 درجه سانتی گراد را نشان می دهد که به صورت مساوی در طول چرخش تغییر می کند. 

کنترل دما بخاری درجا

دمای هوای کابین درمحل ورودی هوای بخاری درجا به صورت ممتد کنترل می‌گردد این دما با دمای تنظیم شده برروی ولوم کنترل دما مقایسه می شود و بخاری به وسیله سیکل های مختلف دمایی BOOST  ، HIGH، MEDIUM و LOW  تلاش می کند تا دما را در حدود تنظیم شده برروی کلید ولوم ثابت نگه دارد اگر دمای مطلوب کمتر از دمای کابین باشد گرمایش بخاری به مرور کمتر شده و در نهایت به حالت STAND BY  می رود و  اگر نیاز باشد مجددا از STAND BY  خارج شده و شروع به گرمایش می کند. خاموش کردن SWICH OF

بعد از اینکه در کلیدهای آنالوگ به وسیله چرخاندن در جهت پاد ساعت گردد و یا در کلیدهای دیجیتال به وسیله دکمه خاموش بخاری  درجا خاموش گردد یونیت بخاری به صورت اتوماتیک پمپ سوخت رسان را قطع کرده و در حدود 10 دقیقه عملیات خنک کاری بخاری را انجام می دهد. این مرحله برای سلامت و طول عمر کارکرد بخاری درجا بسیار مهم است و هرگز نباید در این مرحله برق بخاری را قطع کرد. کلید با چراغ آبی رنگ فقط برای کارکرد فن بدون ایجاد گرمایش می باشد. تجهیزات کنترل و ایمنی: اگر بخاری بعد از روشن شدن به مدت یک و نیم دقیقه موفق به روشن کردن شعله نگردد این عمل را به تعداد 4 مرتبه تکرار می کند و پس از آن اگر باز هم روشن نشود خطای مربوطه (ارور4تا7) را اعلام می کند. اگر ولتاژ تغذیه در وسایل 24 ولت از 21تا 30 ولت و در وسایل 12ولت از 30.10 تا 15 ولت تجاوز کند یونیت بخاری به صورت اتوماتیک قطع و ارور مربوطه را اعلام می‌کند.