بخاری درجا

سوخت مصرفی بخاری درجا فروزش پخش

سوخت اصلی بخاری درجا نفت سفید می باشد.

 اما در صورتی که از کیفیت نفت مورد نظر اطمینان کافی ندارید می توانید از گازوئیل های با کیفیت استفاده نمایید.

وجود آب و ناخالصی های دیگر درون سوخت بخاری درجا می تواند موجب تشکیل دوده درون بخاری و پایین آمدن دمای بخاری و یا در موارد شدیدتر تشکیل نشدن شعله درون بخاری گردد.

استفاده از تینر روغنی و سوخت های مختص به سایر بخاری ها برای این بخاری درجا ممنوع بوده و موجب تشکیل دوده می گردد.

هنگام استفاده از گازوییل به خصوص در زمستان های سرد و یخبندان، اگر بخاری شما دارای باک جداگانه ی مخصوص به خود می باشد، برای جلوگیری از ژله ای شدن سوخت و همچنین بالا رفتن کیفیت سوخت، بهتر است که از ¾ باک گازوییل و ¼ باک الکل سفید استفاده نمایید.

مسیر سوخت بخاری درجا

مسیر سوخت رسانی را به شکلی تعبیه کنید که دمای سوخت از 30 درجه ی سانتی گراد بالاتر نرود تا از تشکیل حباب های سوخت درون آن جلوگیری شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 16 میانگین: 3.7]